Datajournalistik ...|

Du kommer til at se meget mere datajournalistisk i fremtiden. Af flere årsager:

Egentligt har der altid været gode historier baseret på data. Men tidligere var det et stort arbejde, at monitere data, analysere dem og finde den gode historie. Den slags kan computere i dag hjælpe os med. Så i og for sig er datajournalisme ikke i sig selv nyt.

Hvilke emner egner sig til datajournalistik?

Først og fremmest kræver det jo at du har nogle data – og at de er tilgængelige for dig. Men ellers er der sådan set "frit spil" – kunsten er at indsamle data, analysere dem og finde den gode historie. Her er nogle af de ting, der i min optik egner sig godt til det.

Kommunikationsrådgiver Nicolai Eilstrup har på LinkedIn skrevet en rigtig god guide om datajournalistik for begyndere.


Kurser i datajournalistik

Der har i flere år været danske kurser i datajournalistik.

Kaas & Mulvad har afholdt kurser i mange år.

SDU har et online kursus i datajournalistisk.

Dansk Journalistforbund afholder også kurser i datajournalistik.


Eksempler på datajournalistik

Sigma Awards er en årlig pris der uddeles til datajournalistisk. De har samlet en database med fede historier baseret på datajournalistik. Giv den et besøg her.